image

Циљеви и делатност

  • трајно обележавање имена и дела Стевана Стојановића Мокрањца
   • промовисање и подстицање развоја наше музичке културе, образовања и уметности на темељима стваралаштва Стевана Стојановића Мокрањца
   • подржавање и промоција манифестација које носе име Стевана Стојановића Мокрањца, а посебно фестивала Мокрањчеви дани у Неготину
   • представљање Мокрањчевог дела на међународном плану
   • издавање и промоција дела Стевана Стојановића Мокрањца
   • издавање дела о Мокрањцу
   • издавање часописа и носача звука
   • унапређивање етномузиколошких истраживања
   • награђивање уметничког стваралаштва и извођаштва, као и научних радова из области којима се бавио Мокрањац
   • подршка истраживањима, семинарима, скуповима из области музичког образовања и културе
   • неговање сарадње и помагање развоја музичке културе српског народа у крајевима где живе Срби
   • одржавање споменика и спомен обележја Стевана Стојановића Мокрањца, као и његовог гроба у сарадњи са Првим београдским певачким друштвом, а у складу са тестаментом покојне Милице Мокрањац
   • друге активности које произлазе из стваралаштва овог уметника.