image

Tрадиционална народна и црквена музика Мокрањчевог завичаја

Поводом обележавања 100. годишњице смрти Стевана Ст. Мокрањца, у сарадњи са Министарством културе и информисања Републике Србије, Мокрањчева задужбина ради на реализацији пројекта Tрадиционална народна и црквена музика Мокрањчевог завичаја. Овај пројекатима за циљ проучавање традиционалне народне и црквене музике Неготинске Крајине, Кључа и суседних области као ширег Мокрањчевог завичаја.


Пројекат се реализује од јуна до децембра 2014. године кроз теренско истраживање поменутих области као примарног извора, те звучних архива и одговарајуће етномузиколошке литературе. У реализацији пројекта биће примењене различите методе, од интервјуа преко транскрипције и музичке анализе сакупљених песама, до научних метода уз помоћ којих ће пројекат бити заокружен како као музичка студија, тако и као студија која ће значајну пажњу посветити културном контексту у коме су те мелодије настајале и живеле.


Финализација пројекта биће у облику издавања једне или више збирки народних мелодија, као и одговарајућег тематског зборника. На самом крају пројекта предвиђена је организација трибине или низа предавања која би, за теме везане за пројекат, одржали његови учесници.

 

Руководилац пројекта је др Димитрије О. Големовић, редовни професор Факултета музичке уметности у Београду, а учесници у тиму др Драган Ашковић, доцент Богословског факултета, др Сања Радиновић и др Младен Марковић, доценти Факултетa музичке уметности у Београду.