image

Конкурс 2016.

На основу својих циљева и делатности утврђених оснивачким актом и статутом, Мокрањчева задужбина објавила је  почетком јуна трећи конкурс за нову хорску композицију. Основни циљ конкурса био је подстицање,  награђивање и промовисање уметничког стваралаштва у домену хорских композиција као део наслеђа Мокрањчеве традиције. У задатку конкурса, прецизирано је да композиција треба да буде написана за хор a capella  са ослонцем на српски фолклор у трајању до 6 минута.


На конкурс, који је према начину и предаји радова био анониман, пристигло је тринаест радова под шифром. Радове је оцењивао жири у саставу: академик Дејан Деспић, композитор, председник жирија, Димитрије Големовић, композитор и етномузиколог, Милоје Николић, диригент, Владимир Милић, диригент и Драгана Јовановић, диригент.


На основу анализе и упоређивања композиција достављених на конкурс, дана 22.09.2016. године, одабрана су и награђена дела која, по мишљењу жирија, највише одговарају захтевима конкурса. Друга награда у износу од  30.000 динара додељена је Александру С. Вујићу за композицију Српско коло 2 за мешовити хор. Трећу награду у износу од по 20.000 динара поделили су Александар С. Вујић  за композицију Овце чува Милан и Милена  за мешовити хор и Миодраг Говедарица за композицију Отче наш за мешовити хор. Прва награда није додељена. Средства за награде обезбедио је СОКОЈ.

 

Према Правилима конкурса, Мокрањчева задужбина ће обезбедити тонско снимање, као и публиковање награђених композиција.